تعاریف و اصطلاحات

ثبت ملی ورامین به عنوان شهر شیشه و آبگینه

ایرنا/ براساس آخرین اخبار واصله، ثبت ملی ورامین به عنوان شهر شیشه و آبگینه صورت می گیرد.

1 مهر 1399

ادامه داشتن ارتباطات بین المللی گردشگری با وجود بحران کرونا

ایرنا/ براساس آخرین خبرهای واصله، ادامه داشتن ارتباطات بین المللی گردشگری با وجود بحران کرونا بچشم می خورد.

29 شهریور 1399

آیا خلع ید از ملک مشاع امکان پذیر می باشد؟

همواره قوانینی که بر اموال (اعم از منقول و غیرمنقول) حاکم بوده، برای مردم از پیچیدگی های فراوانی برخوردار است. این روزها دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف شاهد دعواهای حقوقی بسیاری است که موضوعیت آن به ملک و املاک مربوط می­شود. در این زمینه اصطلاحات و قوانین...

7 شهریور 1399